ARKIV

Konferencë: Realizimi i të drejtave në pronë

  • 04/07/2021
  • By RTV Mitrovica
Share

Realizimi i të drejtave në pronë, është konferencë e realizuar nga Televizioni i Mitrovicës, me të cilin ngrit çështje të cilat kanë të bëjnë me realizimin e të drejtës pronësore në vend.

Kjo konferencë është përkrahur nga BIRN dhe AGK.

Konferenca është realizuar në dy pjesë, dhe për më shumë detaje, mund të i ndiçni dy pjesët e konferencës në videot vijuese: