Pyetësori

Ky pyetësor u jep mundësi qytetarëve që të bashkëpunojnë me televizionin për të raportuar problemet, shqetësimet dhe ngjarjet në komunitetin ku jetojnë apo për të propozuar tema me interes për ta, tema të cilat do të mund të trajtoheshin në emisionet e TV MITROVICES.