ARKIV

Fuqizimi ekonomik i grave dhe roli i tyre në shoqëri

  • 04/07/2021
  • By RTV Mitrovica
Share

Temë e veçantë, që i kushtohet gruas në sferën e zhvillimit ekonomik të vendit. Andaj, për këtë arsye në studio ishin të ftuara, Rreze Duli nga Agjencioni Regjional për Zhvillim Veri, dhe Ruzhica Simiq, nga organizata joqeveritare “Zensko Pravo” (shqip: të drejtat e gruas).

Në lidhje me temën, më detajisht mund ta përcjellni bisedën e realizuar në studio, të udhëhequr nga Mjalinda Brahimi. Debati u zhvillua në gjuhën shqipe dhe serbe!