Lajme

Komuna e Moitrovicës- Njoftim

  • 13/09/2023
  • By RTV Mitrovica
Share

Të nderuar qytetarë, ju njoftojmë se Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje tashmë ka hyrë në fuqi dhe nga data 1 shtator 2023, është hapur afati për dorëzimin e aplikimeve për legalizimin e ndërtimeve pa leje.

✅ Qytetarët mund të drejtohen në komunën e tyre përkatëse, ku dorëzohen edhe aplikimet për legalizim.

Legalizo ndërtimin, mos e humb mundësinë!

——————————————————————————————————————————————

Poštovani građani, obaveštavamo vas da je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tretiranju građevina bez dozvole već stupio na snagu i od 1. septembra 2023. godine otvoren je rok za podnošenje zahteva za legalizaciju građevina bez dozvole.

✅ Građani mogu otići u svoju opštinu, gde se podnose zahtevi za legalizaciju.

Legalizuj izgradnju, ne propusti priliku!